Author Archives: hilkka

Senioripianistin haasteet ja mahdollisuudet

Tässä artikkelissani käyn läpi senioripianistin haasteita mutta myös niitä mahdollisuuksia, joita varttuneempi ikä soittoharrastukseen tuo.

Pianonsoiton verkkokurssi: opi pianonsoiton perusteet kymmenessä viikossa!

Hilkka Piipposen pianonsoiton verkkokurssi on kymmenen videopianotuntia kestävä aikuisten kurssi, jonka aikana opit nuottien lukemista, vapaata säestystä, musiikin teoriaa…

Opi soittamaan ”Joulupuu on rakennettu!”

Pianotunnit jatkuvat netissä! Tällä kertaa opimme soittamaan pianolla kappaleen ”Joulupuu on rakennettu.” Katso opetusvideo alta. Voit tulostaa […]

Rytmiharjoituksia aloittelevalle pianistille

Pianopedagogiikan patriarkka Heinrich Neuhaus totesi aikoinaan: ”Alussa oli rytmi.” Siinä on hyvin tiivistettynä tärkeä ohje aloittelevalle pianistille: rytmissä on syytä pysyä heti alusta alkaen.

Erilaiset asteikot

Tässä artikkelissani käyn läpi yleisimpiä asteikkoja, joita ovat duuri- ja molliasteikot, kokosävelasteikko, pentatoninen asteikko, blues-asteikko sekä kirkkosävellajit eli moodit.

Intervallit

Priimi, sekunti, terssi, kvartti, kvintti, seksti, septimi ja oktaavi. Intervallit musiikissa tarkoittavat välimatkoja sävelkorkeuksissa.

Klassisen musiikin historian aikakaudet

Klassisen musiikin historian aikakaudet voidaan jaotella barokkiin, klassismiin, romantiikkaan, impressionismiin ja 1900-luvun moderneihin suuntauksiin.

Esiintymisjännitys

Esiintymisjännitys on tuttu tunne suurimmalle osalle muusikoista, mutta sen ei tarvitse haitata elämää: esiintymistä voi opetella, jolloin pelko pysyy aisoissa.

Tekniikkaharjoituksia pianolle

Tämä artikkeli sisältää erilaisia tekniikkaharjoituksia jokaiselle pianistille. Näihin palaan aina itsekin omassa harjoittelussani!

Säestys pianolla: erilaisia komppeja 3/4-tahtilajissa

Tässä tekstissä esitellään erilaisia säestysvaihtoehtoja eli komppeja 3/4-tahtilajissa.

Pianisti ja pianonsoiton opettaja Hilkka Piipponen