Author Archives: hilkka

Rytmiharjoituksia aloittelevalle pianistille

Pianopedagogiikan patriarkka Heinrich Neuhaus totesi aikoinaan: ”Alussa oli rytmi.” Siinä on hyvin tiivistettynä tärkeä ohje aloittelevalle pianistille: […]

Erilaiset asteikot

Oletko joskus halunnut säveltää oman kappaleen? Sävellykset rakentuvat aina jollekin tietylle asteikolle eli säveljoukolle. Tässä artikkelissani käyn […]

Intervallit

Priimi, sekunti, terssi, kvartti, kvintti, seksti, septimi ja oktaavi. Intervallit musiikissa tarkoittavat välimatkoja sävelkorkeuksissa.

Klassisen musiikin historian aikakaudet

Klassisen musiikin historian aikakaudet voidaan jaotella barokkiin, klassismiin, romantiikkaan, impressionismiin ja 1900-luvun moderneihin suuntauksiin.

Esiintymisjännitys

Esiintymisjännitys on tuttu tunne suurimmalle osalle muusikoista, mutta sen ei tarvitse haitata elämää: esiintymistä voi opetella, jolloin pelko pysyy aisoissa.

Tekniikkaharjoituksia pianolle

Tämä artikkeli sisältää erilaisia tekniikkaharjoituksia jokaiselle pianistille. Näihin palaan aina itsekin omassa harjoittelussani!

Säestys pianolla: erilaisia komppeja 3/4-tahtilajissa

Tässä tekstissä esitellään erilaisia säestysvaihtoehtoja eli komppeja 3/4-tahtilajissa.

Ensimmäinen pianotunti

Koe ensimmäinen pianotunti! Hilkan opetusvideoiden avulla pääset hyvään alkuun pianon soittamisessa.

Nopeasti soittaminen

Kuinka pianolla opitaan soittamaan nopeita juoksutuksia? Lue Hilkan vinkit!

Pianotunnit netissä: opi soittamaan ”Joulu on taas!”

Joulu on jo ovella, ja niinpä tämänkertaisen artikkelin avulla opetellaan soittamaan ”Joulu on taas.”