Erilaiset kaaret

Pianokappaleiden nuottitekstuurissa tulee tämän tästä vastaan eripituisia kaaria. Kaikki kaaret eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa. Tässä kirjoituksessani selvennän eri kaarten merkityksiä.

1. Yhdyskaari

Yhdyskaari yhdistää kaksi samaa säveltä yhdeksi säveleksi. Esimerkiksi kaksi puolinuottia, jotka sidotaan yhdyskaarella, muodostavat yhteensä neljän iskun mittaisen sävelen:

imageedit_27_6062814138

Kosketin painetaan alas vain kerran, ja sitä pidetään pohjassa neljän iskun ajan.

Yhdyskaarta voidaan käyttää myös soinnuissa, mutta silloin joka nuotti tarvitsee oman kaarensa:

imageedit_41_6427591238

Tämän soinnun kesto on kaksi ja puoli iskua.

Samalla yhdyskaarella ei voi sitoa toisiinsa useita nuotteja peräkkäin, mutta yhdyskaaria voi kyllä lisätä toistensa perään, jolloin sävelen kesto pitenee aina vain:

Ei siis näin:

imageedit_36_6940884590

Neljä painallusta koskettimistolle.

…vaan näin:

imageedit_38_6541028790

Sävel, jonka kesto on kahdeksan iskua.

2. Legatokaari

Legatokaarella yhdistetyt nuotit tulee soittaa legatossa:

imageedit_47_2703069642

Ei pienintäkään breikkiä näiden sävelten välillä.

Legatokaaren loppuessa sitovuus loppuu. Joskus tarkempi artikulointitapa viimeiselle nuotille on ilmaistu hyvinkin selkeästi:

imageedit_2_8761387858

Kaarella yhdistetyt nuotit ovat legatossa, ja viimeinen nuotti on staccato.

3. Artikulaatiokaari

Artikulaatiokaari kertoo, että kahden sävelen sarjassa ensimmäinen sävel on soitettava painokkaasti, ja toinen hyvin kevyesti ja lyhyesti. Sävelet soitetaan legatossa. Artikulaatiokaarella yhdistetään tavallisesti vain kaksi säveltä:

imageedit_29_8234441671

Ensimmäinen sävel on painokas, toinen lyhyt ja kevyt.

Artikulaatiokaaria käytetään esimerkiksi näin:

imageedit_8_5872441183

Jokainen kaaren loppu on tässä tapauksessa käytännössä staccato.

Artikulaatiokaarten toteutus vaihtelee hieman kontekstista riippuen. Nopeatempoisessa, pirteässä musiikissa artikulaatiokaarella sidotuista sävelistä jälkimmäinen soitetaan luultavasti lyhyempänä kuin mitä se soitettaisiin hitaassa, surumielisessä teoksessa.

4. Tuplettikaari

Mainitsen tässä myös tuplettikaaren, joka viittaa tupletin olemassaoloon. Tuplettikaaren yhteyteen merkitään aina tuplettinumero, joten tuplettikaari on helppo paikantaa. Kaaren sijasta tupleteissa käytetään tosin usein pelkkää numeroa tai hakasia, mutta tuplettikaariakin näkyy nuottitekstuurissa silloin tällöin. Tupleteista löytyy lisätietoa täältä.

imageedit_44_3902423653

Tämä on trioli, mikä ilmenee kolmosesta ja kaaresta.

5. Fraasikaari

Fraasikaarella merkitään fraasien eli ns. musiikillisten lauseiden pituus. Fraasit muotoilevat musiikkia järkeviin kokonaisuuksiin.

imageedit_5_7825778380

Neljän tahdin mittainen fraasi.

Fraasikaarten alla voi esiintyä muita kaarityyppejä, eli yhdys-, artikulaatio-, tupletti- ja jopa legatokaaria. Fraasikaarten ja legatokaarten välinen raja on kuitenkin häilyvä.

Veteen piirrettyjä kaaria

Vaikka kaarten merkintätavat ovat suurelta osin vakiintuneet, ei ole aina täysin yksitelitteistä, mitä milläkin kaarella tarkoitetaan.  On myös hyvä muistaa, ettei kaaria aina käytetä, vaikka syytä legatoon tai fraseeraukseen olisikin (fraseeraustahan tarvitaan joka hetki!). Epäselvissä tapauksissa on usein järkevää keskittyä miettimään, miten musiikki etenee ja mitä kaarella oikein halutaan ilmaista.

  • Jaa

2 Kommentit

  1. Mitä päällekkäiset nuotit tarkoittavat? Esim yhdessä viivassa neljä palluraa? Jotain majoreita?

    • Hei,

      Tarkoitat varmaankin sointuja! Mikäli nuotit ovat viivastolla päällekkäin, se tarkoittaa sitä, että niiden osoittamat koskettimet painetaan alas yhtä aikaa. Esimerkiksi tämän artikkelin toisessa kuvassa on kolmen sävelen muodostama sointu, joten pianistin tulee soittaa siinä kolme säveltä samanaikaisesti.

Kirjoita kommentti