Etumerkinnät ja sävellajit

Etumerkinnät

Kiinteä etumerkintä jokaisen alkavan viivastorivin alussa kertoo, mitkä teoksen sävelet ovat pysyvästi ylennettyjä tai alennettuja. Ylennyksistä ja alennuksista olen kertonut tarkemmin nuottienlukutekstissäni. Pianomusiikissa etumerkintä kirjoitetaan molemmille viivastoille ”tuplana.” Seuraavan esimerkkikuvan kappaleessa on vain yksi alennus, mutta se on merkitty molemmille avaimille:

Etumerkinnät
Alennusmerkki on h:n viivalla, eli tässä kappaleessa h:n sijasta soitetaan aina b.

Etumerkintä eli sävellajimerkintä on hyvä painaa mieleensä ennen, kun kappaletta aletaan soittaa. Mikäli etumerkinnän jättää huomioimatta, on vastassa jatkuva kompuroiminen ja ihmetteleminen, miksi musiikki kuulostaa niin eriskummalliselta. Yksi kätevä tapa pitää etumerkintä mielessään on, mikäli mahdollista, asettaa käsi jo ennen soittamisen aloittamista pianolle siten, että vastaavat sormet osuvat valmiiksi niille koskettimille, joihin etumerkinnässä viitataan:

Etumerkinnät

On tärkeää ymmärtää ero etumerkinnän ja tilapäisen etumerkin välillä. Tilapäinen etumerkki voidaan lisätä mihin tahansa nuottiviivaston kohtaan – paitsi tietenkin sinne rivin alkuun, jossa on kiinteän etumerkinnän paikka – korottamaan, alentamaan tai palauttamaan jokin nuotti väliaikaisesti. Tilapäinen etumerkki sijaitsee aina juuri ennen korotettavaa/alennettavaa/palautettavaa nuottia, ja sen vaikutus hälvenee jo seuraavalla tahtiviivalla:

Etumerkinnät

Palautusmerkillä (♮) voidaan kumota etumerkinnässä korotettu/alennettu nuotti. Myös palautusmerkin teho vaikuttaa vain seuraavaan tahtiviivaan asti:

Etumerkinnät

Sävellajimerkintä voi kuitenkin vaihtua kesken kappaleen, eli edes kiinteä etumerkintä ei ole täysin kaikkivoipa. Seuraavan kuvan kappaleessa etumerkinnässä on aluksi yksi alennus, mutta rivin lopussa etumerkintä muuttuu kahdeksi ylennykseksi. Nämä ylennykset eivät ole tilapäisiä, sillä niitä edeltää kaksoistahtiviiva, eikä niiden välittömään läheisyyteen ole merkitty nuotteja:

Etumerkinnät
Sävellajit
Mitä sävellajit ovat?

Etumerkinnän tarkoitus on ohjeistaa, mikä on musiikkiteoksen sävellaji. Sävellaji tarkoittaa sitä, että teoksessa esiintyy tärkein keskussävel ja tästä sävelestä lähtevä keskussointu.

Sävellajillinen eli tonaalinen musiikki pyrkii koko ajan takaisin kotisäveleen eli toonikaan, josta musiikkikappaleessa on alun alkaen lähdetty liikkeelle. Seuraava kuunteluesimerkki todistaa, että tonaalisessa musiikissa on jännite, joka vaatii ratkaisua:

Voisiko teos päättyä esimerkin viimeiseen sointuun, vai tiedätkö, että tämä ei vielä ole päätepiste?

…tässä taitaa tulla ratkaisusointu, joten voimme huokaista helpotuksesta:

Toonika ilman kontekstia ei kuulosta saavutetulta päämäärältä, mutta kun sitä edeltävät tietyt muut sointutehot, kuten erityisen jännitteinen dominanttiteho, tulee toonikatehon merkitys selväksi. On muuten hyvä tiedostaa jo tässä vaiheessa, etteivät sävellajeista puhuttaessa pääosassa ole niinkään yksittäiset sävelet, vaan kyse on nimenomaan sointutehoista, asteikon sävelille rakentuvista kolmi- ja nelisoinnuista. Seuraavien kuvien avulla havainnollistan, miten asteikon eri sävelille rakentuu sointuja. Esimerkeiksi olen nostanut toonika- ja dominanttisoinnut.

C-duuriasteikko:

Etumerkinnät ja sävellajit
Etumerkinnät ja sävellajit

Toonikasointu, jonka pohjasävel on aina asteikon 1. sävel: 

Dominanttisointu on viidennellä sävelellä:

Etumerkinnät ja sävellajit

Sointukulkua, jossa jännitteisen dominantin kautta saavutaan onnistuneesti toonikalle, kutsutaan kadenssiksi. Sävellaji vahvistetaan aina kadenssin avulla. Kadenssi voi esiintyä tekstuurissa useita kertoja: tietenkin lopussa, mutta yleensä myös alussa, jotta sävellaji tulee selväksi heti kättelyssä.

Sävellajien etumerkinnät pianonsoitossa

Jokaisessa eri sävellajissa käytetään tiettyä määrää valkoisia ja mustia koskettimia, ja niihin viitataan etumerkinnässä. Etumerkintöjä ei ole duuri- ja mollisävellajeille erikseen, vaan etumerkintä on siltä osin ambivalentti, että se jättää aina ratkaistavaksi, onko teos duurissa vai sen rinnakkaisessa mollissa. Rinnakkaissävellajeissa on sama määrä ylennyksiä ja alennuksia, eli esim. G-duuriasteikossa ylennetään f, jolloin rinnakkaissävellajissa, e-mollissa, ylennetään myös f. Nopein keino selvittää eri sävellajien ylennykset ja alennukset on näppärä Sävelkello-sovellus.

Alla on taulukko kaikkien sävellajien etumerkinnöistä. Kauttaviivat viittaavat enharmonisiin säveliin, joista olen kirjoittanut täällä. Taulukon voi ladata pdf-muodossa täältä.

Etumerkinnät ja sävellajit

Taulukkoa ei tarvitse välttämättä opetella ulkoa ainakaan mollien osalta, sillä duurisävellajin rinnakkaisen mollin löytää aina kolme puolisävelaskelta (niistäkin olen kirjoittanut siellä nuottienlukusivulla) duuriasteikon toonikaa alempaa. Seuraava kuva havainnollistaa, miten G-duuriasteikon rinnakkainen molliasteikko löytyy: e-sävel on g:tä kolme puolisävelaskelta alempana, joten G-duurin rinnakkaissävellaji on e-molli:

Etumerkinnät ja sävellajit
Duuri vai molli?

Rinnakkaissävellajeista johtuen ei ole aina aivan helppo määritellä pelkän etumerkinnän perusteella, onko jokin tietty kappale duurissa vai mollissa. Helpoin tapa selvittää duuri-molli-dilemma on yksinkertaisesti kuunteleminen. Kuulostaako musiikki pääosin iloiselta (duuri) vai surulliselta (molli)? Tämän lisäksi kannattaa myös vilkaista, esiintyykö nuottitekstuurissa mollille tunnusomainen johtosävel. Johtosävelellä tarkoitetaan asteikon korotettua seitsemättä säveltä, ja se merkitään aina tilapäisen etumerkin avulla. Seuraavassa kuvassa on ympyröity a-mollin tunnusmerkki, johtosävel gis:

Etumerkinnät ja sävellajit

Myös vilkaisu kappaleen viimeiseen sointuun kertoo paljon sävellajista. Musiikki loppuu yleensä toonikaan, sävellajin keskussointuun:

Etumerkinnät ja sävellajit
Teos päättyy e-mollisointuun, joten tsäänssit ovat, että kappale oli e-mollissa.

Viimeisen soinnun sääntö ei ole aivan luodinkestävä, sillä joskus musiikki päättyy toonikan sijasta johonkin yllättävään sointuun. On siis hyvä pitää mielessä, että sävellajin määrittelevät pääasiassa etumerkinnät ja kadenssit, ja yleensä varsinkin se aivan viimeinen kadenssi kappaleen lopussa.

Modulaatiot

Musiikki ei suinkaan pysy aina tiukasti tietyn sävellajin puitteissa. Etenkin monimutkaisemmissa teoksissa säveltäjä on usein luonut sävellajien välille tarkoituksellista häilyvyyttä, ja tämän lisäksi musiikissa esiintyy usein yksi tai useampia modulaatioita, sävellajin vaihdoksia. Modulaatiossa kadensoidaan uuteen sävellajiin kesken kappaleen siten, että jokin uusi sointu alkaakin kuulostaa toonikalta. Modulaatiossa voidaan käyttää joko tilapäisiä etumerkkejä tai kokonaan uutta sävellajimerkintää.

Seuraavassa esimerkkikuvassa on Händelin Gavotti pianolle. Sen sävellajina on aluksi G-duuri, mutta sitten seuraa modulaatio D-duuriin:

Etumerkinnät ja sävellajit

Modulaatioista huolimatta yleensä on mahdollista selvittää teoksen pääasiallinen sävellaji – se, mistä on lähdetty liikkeelle ja mihin lopetetaan – vaikka kappaleen keskellä olisikin loikattu hetkeksi eri sävellajiin.


Näin on etumerkinnät ja sävellajit siis käyty tiivistetysti läpi! Kysymyksiä? Kysy kommenttiosiossa!

Lue muutkin Hilkan pianoblogin artikkelit!

Kuvat: Shutterstock/Unsplash/Pixabay

  • Jaa

4 Kommentit

  1. Ihanat sivut! Aloittelevana pianonsoiton harrastajana palaan sun blogiteksteihin koko ajan hakemaan tietoa, kiitos! Nyt jäi vielä askarruttamaan nuo ylennykset ja alennukset. Käytän jonkun verran netistä hankittuja nuotteja, ja englanninkielisillä onkin vähän eri tapa merkata tai kutsua eri nuotteja. Esim. siellähän ei oo h:ta käsittääkseni, vaan b, mutta mikä sitten onkaan his? Ja miten menee noi major ja minor ja sitten vielä diminished jne. Jonkun verran olen niistä jo kärryilläkin, mutta voisko tästä saada oman blogikirjoituksen, vai onko jo, enkä vaan löytänyt.

    • Kiitos palautteesta! Juurikin näin, eli englanniksi valkoisten koskettimien nimet ovat c d e f g a b. Meillä ne ovat c d e f g a h, joten ylennetty h on nimeltään his. Englanniksi ylennetty b olisi nimeltään b sharp, aivan kuten ylennetystä c:stä tulee heilläpäin c sharp, ja niin edelleen. Major = duuri, minor = molli, diminished = vähennetty. Hyvä idea, ehkä kirjoitankin tästä vielä vähän perusteellisemmin blogiin!

  2. aloittajalle järkeen käypää opetusta. kiitos.terv martti

    • Mukava kuulla, että artikkelista on ollut hyötyä! Hyvää jatkoa pianoharrastuksen parissa 🙂

Kirjoita kommentti