Dynamiikkamerkinnät

dynamiikkamerkinnät

Hilkka Piipponen on Sibelius-Akatemiasta valmistunut pianisti ja pianopedagogi. Hilkka on opiskellut pianonsoittoa myös Pietarin Rimsky-Korsakovin konservatoriossa ja Moskovan Tšaikovski-konservatoriossa. Pianoblogissa käydään läpi pianonsoiton alkeita, musiikin teoriaa sekä klassista musiikkia yleisesti. Edistyneemmille pianisteille pianoblogi tarjoaa tekniikka- ja harjoitteluvinkkejä. Kysy myös etäpianotunneista!


Dynamiikkamerkinnät kertovat, millä voimakkuudella pianon koskettimia tulee milloinkin painella. Tässä artikkelissani luettelen yleisimmät dynamiikkamerkinnät ja annan konkreettisia neuvoja niiden tulkintaan. Huom! nämä dynamiikkamerkinnät toimivat myös muiden instrumenttien kohdalla!

Yleisimmät dynamiikkamerkinnät

Nuottitekstuurin tavallisimmat dynamiikkamerkinnät ovat:

p                       piano: hiljaa

mp                    mezzopiano: melko hiljaa

pp                     pianissimo: hyvin hiljaa

f                        forte: voimakkaasti

mf                     mezzoforte: melko voimakkaasti

ff                       fortissimo: hyvin voimakkaasti

sf                      subito forte: yhtäkkinen forte 

fp                      fortepiano: ensin voimakkaasti, sitten välittömästi hiljaa

cresc.               crescendo: voimistuen. Ilmaistaan usein merkinnällä   imageedit_9_9613276116

dim.                  diminuendo: hiljentyen. Ilmaistaan usein merkinnällä   imageedit_10_9758444514

Listasta voikin päätellä, että saman kirjaimen toisto on kätevä tapa vahvistaa alkuperäistä dynamiikan tasoa: kun p tarkoittaa ”hiljaa”, on pp vielä hiljempaa, ja niinpä ppp soitetaan vielä tätäkin hiljempaa, ja sitä rataa.

dynamiikat
Soittaisin tässä sangen voimakkaasti.

Listan avulla pärjäät jo loistavasti tulkitessasi klassista musiikkia! Mikäli kuitenkin kaipaat pianistista hienosäätöä, niin lue toki edemmäs…

Dynamiikkamerkintöjen määreet

Esimerkiksi on olemassa merkintöjä, joilla dynamiikkamerkintöjä voidaan tarkentaa. Yksi näistä on piú, joka tarkoittaa ”enemmän”:

piú pianissimo
Vielä pianissimoakin hiljempaa.

Toinen yleinen määrite on meno; ”vähemmän.” Niinpä meno forte tarkoittaa ”vähemmän voimakkaasti.”

Merkintää molto, ”paljon, erittäin”, taasen käytetään useimmiten crescendon tai diminuendon yhteydessä:

molto
Tässä hiljennetäänkin oikein olan takaa.

Paljon käytetty merkintä crescendon tai diminuendon kohdalla on myös ”poco a poco”, vähitellen. Se kertoo, että muutoksen on tapahduttava erittäin huomaamattomasti. Lisää musiikkisanastoa selityksineen löytyy täältä.

Dynamiikkamerkinnät ja pianonuotin kaksi viivastoa

Dynamiikkamerkintä sijaitsee nuottiviivastorivien keskellä, mikäli dynamiikkaosoitus koskee kaikkia säveliä:

piano
Keskellä sijaitseva dynamiikkamerkintä koskee molempia viivastorivejä.

Toisinaan dynamiikkamerkinnällä viitataan vain osaan tekstuurin nuoteista. Silloin merkintä sijoitetaan johonkin muualle kuin viivastojen väliin:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
Vain vasemman käden nuotit on soitettava pianissimossa, sillä merkintä on viivastorivin alla.

Siirtyminen dynamiikasta toiseen

Yleensä pianokappaleet sisältävät varsin paljon dynaamisia vaihteluita. Riippuu tilanteesta, vaihtuuko dynamiikka vähitellen vai yllättäen.

Pehmeä muutos

Usein dynamiikka muuttuu graduaalisesti: kuvan esimerkissä pianosta siirrytään diminuendon kautta pianissimoon:

pianonsoiton dynamiikat

Merkinnät imageedit_9_9613276116 ja imageedit_10_9758444514 näyttävät tarkalleen nuotit, joiden aikana voimistumisen tai hiljentymisen on tapahduttava. Äänenvoimakkuus voi muuttua varsin nopeasti:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
…ja tilanne eskaloituu äkkiä forteen!

Joskus crescendo tai diminuendo taas on tarkoitus toteuttaa pitkällä aikavälillä. Näissä tapauksissa maltti on valttia: mikäli volyymi muuttuu liian nopeasti, ei soittajalle enää jää varaa jatkaa muutoksen toteuttamista! Pitkä crescendo tai diminuendo merkitään nuottiin vastaavan pituisella kiilamerkinnällä:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
Säästä varsinainen fortissimo vasta siihen kohtaan, johon se on merkitty.

Voimistuminen tai hiljentyminen voidaan myös ilmaista merkinnällä cresc./dim. sekä katkoviivalla sillä alueella, jota tapahtuma koskee:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
Yhtäkkinen muutos

Toisinaan on tarkoituksenmukaista asettua uuteen dynamiikkaan (ja tunnelmaan) aivan suoraan ilman etukäteistä valmistelua:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
Tämän etydin yksi osio päättyy fortissimoon…
dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
Seuraava tahti ja niin ikään koko taite on aivan eri dynamiikassa, ja erilainen tunnelma saisi alkaa heti.

Subito-merkintä kertoo, että kyse on varmuudella äkillisestä muutoksesta:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
Yllätä kuulijat hiljaisuudella!

Subitopiano merkitään joskus merkinnällä sub. p tai sp. Subito-tehosteita käytetään yleensä yllättämään kuulijoita. Esimerkiksi Beethovenin sävellyksistä löytyy usein uhkaava crescendo, joka kasvaa ja kasvaa, ja… päättyy odottamatta hyytävään hiljaisuuteen! Subito forte toimii päinvastaisena tehokeinona.

Soittajan on muuten hyödyllistä pitää aivan aavistuksenomainen tauko ennen subitopianoa. Muuten hiljainen sointi on vaarassa hukkua edeltävän crescendon aiheuttamaan meluun. Pedaaliakin on usein syytä puhdistaa.

Kaikki on suhteellista

Toivoisin voivani ensimmäisenä pianopedagogina maailmassa täten ilmoittaa dynamiikkamerkintöjen tarkat desibeliluvut seuraavaan tapaan: ff = 92–95dB, suoraan verrannollinen yläkoululaisten ruokasalista kantautuvan hälinän äänenvoimakkuuteen… Mutta tarkkoja äänenvoimakkuuksia ei kuitenkaan voida musiikissa määritellä. Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei merkinnöillä koskaan viitata itseisarvoisesti pelkästään äänenvoimakkuuteen, vaan kyse on tietyn tunnelman luomisesta. Esimerkiksi seuraavan kuvan forte ei tarkoita pelkästään ”soita voimakkaasti ja siinä se”, vaan muut merkinnät huomioon ottaen kyse on siitä, että soittajan pitää tavoittaa etydin kiihkeä tunnelma:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
Dynamiikka on yksi osatekijä yleistunnelman luomisessa.

Äänenvoimakkuus vaihtelee myös artikulaatiotavan mukaan. Forte aksentoitujen staccatojen kanssa on aivan eri vahvuinen ja kuulostaa tyystin erilaiselta kuin forte Chopinin Nocturnen herkässä, laulavassa kohdassa.

Tämän lisäksi äänenvoimakkuudet ovat tilakohtaisia, sillä akustiikka vaikuttaa soinnin kuuluvuuteen olennaisesti. Soitamme fortissimon varsin kohtuullisesti esiintyessämme pienessä huoneessa yhdelle kuulijalle, mutta kun tilana on valtava sali, jossa haluamme säväyttää takapenkkiläisiäkin voimakkaalla soitollamme, kohoavat myös desibelit aivan eri tasolle.

Dynamiikkamerkinnöillä ei koskaan viitata itseisarvoisesti pelkästään äänenvoimakkuuteen, vaan kyse on tietyn tunnelman luomisesta.

Dynamiikkamerkintöjen suhteellisuuden paljastaa myös se, että äänenvoimakkuuden on yleensä tarkoitus vaihdella hieman jopa silloin, kun sitä ei ole nuottiin kirjattu. Näin tapahtuu esimerkiksi ylöspäisessä asteikossa tai muussa juoksutuksessa: on luonnollisen kuuloista, mikäli ylöspäinen kulku voimistuu hieman, vaikka varsinaista crescendoa ei olekaan nuottiin merkitty. Alaspäinen asteikko puolestaan saisi hieman hiljentyä. Hienovaraista dynamiikan vaihtelua tulisi musikaalisessa soitossa tapahtua lähes koko ajan, jotta musiikki kuulostaisi ”elävältä.”

Seuraava kuva havainnollistaa pieniä, dynaamisia muutoksia, joita ei ole kirjattu nuottiin, mutta jotka musikaalinen pianisti silti todennäköisesti toteuttaa:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa

Lopuksi: dynamiikkamerkinnät ja sävelten välinen hierarkia

Vielä on pantava merkille musiikin yleinen hierarkkinen sääntö, jonka mukaan musiikin äänikerrat eivät ole keskenään tasa-arvoisessa asemassa. Säännön voi Orwellia vapaasti mukaillen tiivistää näin:

Kaikki sävelet ovat yhtä tärkeitä, mutta jotkut sävelet ovat tärkeämpiä kuin toiset.

Äänikerroista tärkein on melodia, ja toiseksi olennaisin on bassolinja eli alin äänikerta. Väliäänet eivät ole yhtä merkityksellisiä. Niinpä melodia on soitettava voimakkaimmin, basso hiljempaa ja väliäänet vieläkin hiljempaa, oli yleinen dynamiikkamerkintä sitten mikä tahansa. Seuraava esimerkki havainnollistaa äänikertojen hierarkkisia suhteita:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa
Vaikka yleinen dynamiikkamerkintä on p, eivät kaikki sävelet silti ole yhtä hiljaisia.

On toki myös mahdollista, että melodia on jossakin muualla kuin korkeimmassa äänessä. Oli melodia sitten missä hyvänsä, sen on kuuluttava yli muiden äänien:

dynamiikkamerkinnät pianonsoitossa

Tule oppimaan pianonsoittoa Hilkka Piipposen johdolla!

Kuvat: Shutterstock/Unsplash/Pixabay

  • Jaa

2 Kommentit

  1. Kiitos taas blogistasi,ovat olleet helposti tajuttavia ja valaisevia,harjoitukset jatkuu.

Kirjoita kommentti

Pianisti ja pianonsoiton opettaja Hilkka Piipponen