Intervallit

intervallit

Hilkka Piipponen on Sibelius-Akatemiasta valmistunut pianisti ja pianopedagogi. Hilkka on opiskellut pianonsoittoa myös Pietarin Rimsky-Korsakovin konservatoriossa ja Moskovan Tšaikovski-konservatoriossa. Pianoblogissa käydään läpi pianonsoiton alkeita, musiikin teoriaa sekä klassista musiikkia yleisesti. Edistyneemmille pianisteille pianoblogi tarjoaa tekniikka- ja harjoitteluvinkkejä. Kysy myös etäpianotunneista!


Intervallit musiikissa tarkoittavat välimatkoja sävelkorkeuksissa. Tavallisimmat intervallit ovat:

Priimi: 1

intervallit

Sekunti: 2

intervallit

Terssi: 3

intervallit

Kvartti: 4

kvartti

Kvintti: 5

kvintti

Seksti: 6

intervallit

Septimi: 7

septimi

Oktaavi: 8

oktaavi

Ylläolevat nuottikuvat ovat esimerkkejä näistä intervalleista, mutta lähtösävel voisi toki olla mikä tahansa muukin kuin yksiviivainen c. Näiden perusintervallien lisäksi ovat olemassa vielä nooni (9), desimi (10), undesimi (11), duodesimi (12) ja tredesimi (13).

Intervallien käsitteistöä tarvitaan musiikista puhuttaessa ja musiikkianalyysissä. On kätevää viitata johonkin nuottitekstuurin kohtaan puhumalla intervalleista (”soittaisitko vielä nuo terssit!”). Siksi toisekseen käsitteistöä tarvitaan, kun puhutaan vaikkapa kolmisointujen laaduista. Duurisoinnussa on kaksi päällekkäistä terssiä alhaalta lukien, suuri ja pieni. Mollisoinnussa järjestys on päinvastainen. Septimisointu taasen tarkoittaa jo nimensä puolesta sointua, johon sisältyy septimi-intervalli.

Suuret ja pienet, puhtaat, vähennetyt ja ylinousevat intervallit

Puhutaan sitten hieman intervallien laaduista. Priimin tai oktaavin laatu ei käytännöllisesti katsoen vaihtele, mutta muissa intervalleissa onkin sitten hieman enemmän pelivaraa. Esimerkiksi sekunti voi olla suuri tai pieni riippuen siitä, onko siinä yksi vai kaksi puolisävelaskelta (puolisävelaskel on lyhin matka kahden koskettimen välillä. Ks. lisää täältä):

intervallit
Pieni sekunti
intervallit
Suuri sekunti

Intervallien tavallisimmat laadut:

Pieni sekunti: yksi puolisävelaskel

Suuri sekunti: kaksi puolisävelaskelta

Pieni terssi: kolme puolisävelaskelta

Suuri terssi: neljä puolisävelaskelta

Puhdas kvartti: viisi puolisävelaskelta

Ylinouseva kvartti / vähennetty kvintti: kuusi puolisävelaskelta

Puhdas kvintti: seitsemän puolisävelaskelta

Pieni seksti: kahdeksan puolisävelaskelta

Suuri seksti: yhdeksän puolisävelaskelta

Pieni septimi: kymmenen puolisävelaskelta

Suuri septimi: 11 puolisävelaskelta

Puhdas oktaavi: 12 puolisävelaskelta


Tilaa tulostettava intervallitaulukko ja testaa intervallien osaamistasi!

Nyt voit tilata tulostettavan PDF-taulukon, jossa sekä koskettimistolle että nuottiviivastolle on kuvattuna kätevästi kaikki tavallisimmat intervallit sekä niiden eri laadut. Hintaan 2,99 sisältyy myös 30 kpl tehtäviä, joissa pitää tunnistaa nuotissa tai koskettimistolla näkyvän intervallin laatu. Tehtävien ratkaisut seuraavat luonnollisesti mukana. Tilauksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hilkkapiipponen.com


Kuvat: Shutterstock/Unsplash/Pixabay

  • Jaa

Kirjoita kommentti

Pianisti ja pianonsoiton opettaja Hilkka Piipponen