Kaaret pianonsoitossa

kaaret pianonsoitossa

Hilkka Piipponen on Sibelius-Akatemiasta valmistunut pianisti ja pianopedagogi. Hilkka on opiskellut pianonsoittoa myös Pietarin Rimsky-Korsakovin konservatoriossa ja Moskovan Tšaikovski-konservatoriossa. Pianoblogissa käydään läpi pianonsoiton alkeita, musiikin teoriaa sekä klassista musiikkia yleisesti. Edistyneemmille pianisteille pianoblogi tarjoaa tekniikka- ja harjoitteluvinkkejä. Kysy myös etäpianotunneista!


Pianokappaleiden nuottitekstuurissa tulee tämän tästä vastaan eripituisia kaaria. Kaaret pianonsoitossa viittaavat siihen, että nuotteja sidotaan tai yhdistetään toisiinsa. Tässä kirjoituksessani selvennän eri kaarten merkityksiä.

Kaaret pianonsoitossa viittaavat yleensä jollain lailla siihen, että nuotteja sidotaan tai yhdistetään toisiinta.

1. Yhdyskaari

Yhdyskaari eli sidekaari yhdistää kaksi samaa säveltä yhdeksi säveleksi. Esimerkiksi kaksi puolinuottia, jotka sidotaan yhdyskaarella, muodostavat yhteensä neljän iskun mittaisen sävelen:

kaaret pianonsoitossa
Kosketin painetaan alas vain kerran, ja sitä pidetään pohjassa neljän iskun ajan.

Yhdyskaarta voidaan käyttää myös soinnuissa, mutta silloin joka nuotti tarvitsee oman kaarensa:

kaaret pianonsoitossa
Tämän soinnun kesto on kaksi ja puoli iskua.

Samalla yhdyskaarella ei voi sitoa toisiinsa useita nuotteja peräkkäin, mutta yhdyskaaria voi kyllä lisätä toistensa perään, jolloin sävelen kesto pitenee aina vain:

Ei siis näin:

kaaret pianonsoitossa
Neljä painallusta koskettimistolle.

…vaan näin:

kaaret pianonsoitossa
Sävel, jonka kesto on kahdeksan iskua.

2. Legatokaari

Legatokaarella yhdistetyt nuotit tulee soittaa legatossa:

legatokaari
Ei pienintäkään breikkiä näiden sävelten välillä.

Legatokaaren loppuessa sitovuus loppuu. Joskus tarkempi artikulointitapa viimeiselle nuotille on ilmaistu hyvinkin selkeästi:

legatokaari
Kaarella yhdistetyt nuotit ovat legatossa, ja viimeinen nuotti on staccato.

3. Artikulaatiokaari

Artikulaatiokaari kertoo, että kahden sävelen sarjassa ensimmäinen sävel on soitettava painokkaasti, ja toinen hyvin kevyesti ja lyhyesti. Sävelet soitetaan legatossa. Artikulaatiokaarella yhdistetään tavallisesti vain kaksi säveltä:

artikulaatiokaari
Ensimmäinen sävel on painokas, toinen lyhyt ja kevyt.

Artikulaatiokaaria käytetään esimerkiksi näin:

artikulaatiokaari
Jokainen kaaren loppu on tässä tapauksessa käytännössä staccato.

Artikulaatiokaarten toteutus vaihtelee hieman kontekstista riippuen. Nopeatempoisessa, pirteässä musiikissa artikulaatiokaarella sidotuista sävelistä jälkimmäinen soitetaan luultavasti lyhyempänä kuin mitä se soitettaisiin hitaassa, surumielisessä teoksessa.

4. Tuplettikaari

Mainitsen tässä myös tuplettikaaren, joka viittaa tupletin olemassaoloon. Tuplettikaaren yhteyteen merkitään aina tuplettinumero, joten tuplettikaari on helppo paikantaa. Kaaren sijasta tupleteissa käytetään tosin usein pelkkää numeroa tai hakasia, mutta tuplettikaariakin näkyy nuottitekstuurissa silloin tällöin. Tupleteista löytyy lisätietoa täältä.

tuplettikaari
Tämä on trioli, mikä ilmenee kolmosesta ja kaaresta.

5. Fraasikaari

Fraasikaarella merkitään fraasien eli ns. musiikillisten lauseiden pituus. Fraasit muotoilevat musiikkia järkeviin kokonaisuuksiin.

fraasikaari
Neljän tahdin mittainen fraasi.

Fraasikaarten alla voi esiintyä muita kaarityyppejä, eli yhdys-, artikulaatio-, tupletti- ja jopa legatokaaria. Fraasikaarten ja legatokaarten välinen raja on kuitenkin häilyvä.

Veteen piirrettyjä kaaria

Vaikka kaarten merkintätavat ovat suurelta osin vakiintuneet, ei ole aina täysin yksitelitteistä, mitä milläkin kaarella tarkoitetaan.  On myös hyvä muistaa, ettei kaaria aina käytetä, vaikka syytä legatoon tai fraseeraukseen olisikin (fraseeraustahan tarvitaan joka hetki!). Epäselvissä tapauksissa on usein järkevää keskittyä miettimään, miten musiikki etenee ja mitä kaarella oikein halutaan ilmaista.

Kiinnostaako pianonsoiton oppiminen netissä? Tule Hilkka Piipposen etäpianotunnille!

Kuvat: Shutterstock/Unsplash/Pixabay

  • Jaa

4 Kommentit

  1. Minä en tuosta tekstistä oikein hahmota, mikä fraasikaaren funktio on. Mitä tarkoittaa musiikin muotoilu ”järkeviin kokonaisuuksiin”?

    • Hei, hyvä pointti. Olen itsekin miettinyt, että tätä tekstiä pitää päivittää, kun ehdin! Tärkeintä on ajatella näin: kuten puhe, joka jaetaan välimerkeillä lauseisiin, myös musiikki jaotellaan pienempiin osasiin. Ei puhekaan ole jatkuvaa polotusta, vaan välissä on hengähdystaukoja. Musiikki jäljittelee tätä (ja toki laulumusiikissa on pakkokin vetää välillä henkeä), ja siksi on luontevaa jakaa musiikki fraaseihin eli musiikillisiin lauseisiin. Yleisin fraasin mitta on neljä tahtia. Mietipä esimerkiksi jotakin tuttua laulua: missä kohdissa vedät luontevimmin henkeä? Niissä saattaisi olla fraasirajan paikka!

  2. Mitä päällekkäiset nuotit tarkoittavat? Esim yhdessä viivassa neljä palluraa? Jotain majoreita?

    • Hei,

      Tarkoitat varmaankin sointuja! Mikäli nuotit ovat viivastolla päällekkäin, se tarkoittaa sitä, että niiden osoittamat koskettimet painetaan alas yhtä aikaa. Esimerkiksi tämän artikkelin toisessa kuvassa on kolmen sävelen muodostama sointu, joten pianistin tulee soittaa siinä kolme säveltä samanaikaisesti.

Kirjoita kommentti

Pianisti ja pianonsoiton opettaja Hilkka Piipponen