Pianisti ja pianonsoiton opettaja Hilkka Piipponen

Vapaa säestys

Vapaa säestys tarkoittaa sointumerkeistä soittamista. Tässä tekstissä esittelen erilaisia säestysvaihtoehtoja pianolle.

Kertausmerkit

Kertausmerkit ovat tavallinen näky nuottitekstuurissa. Erilaisia kertausmerkintöjä on hyvä ymmärtää, jotta kappale tulisi soitettua läpi oikeassa järjestyksessä.

Korusävelet ja -kuviot

Korusävel, etuhele, ornamentti, trilli, mordentti, appoggiatura, gruppetto.

Pianon soinnut ja sointutaulukko

Tältä sivulta löytyy pianistin sointutaulukko tärkeimmistä kolmi- ja nelisoinnuista sekä niiden merkintätavoista.

Pianonsoiton artikulaatio

Pianonsoiton artikulaatio tarkoittaa tapaa, jolla koskettimia painetaan. Artikulaatiotapa voi olla esimerkiksi legato, staccato tai portato.

Musiikkisanasto

Accelerando, allegro, andante… Musiikkisanasto, josta löydät kaikki yleisimmät musiikkitermit.

Kaaret pianonsoitossa

Mitä ovat yhdyskaari, sidekaari, legatokaari, artikulaatiokaari ja fraasikaari? Kohta jo tiedät!

Dynamiikkamerkinnät

Forte, piano, mezzopiano… Dynamiikkamerkinnät kertovat, millä voimakkuudella koskettimia tulee milloinkin painella.

Sävellajit

Sävellajit tarkoittavat säveljoukkoja, joilla on tietty keskusävel, ”kotisävel.” Sävellajeja on 24: 12 duuri- ja 12 mollisävellajia.

Pianon pedaalit

Pianon pedaalit ovat kaikupedaali, una corda ja urkupistepedaali.