Pianisti ja pianonsoiton opettaja Hilkka Piipponen

10 klassisen musiikin klassikkoa

Kokosin tähän artikkeliin kymmenen klassisen musiikin klassikkoa, joita ovat arvostaneet vuosien saatossa useat sukupolvet. Näillä teoksilla pääset vankkaan alkuun klassisen musiikin tuntemisessa!

Pianistin sormitukset

Hyvät sormitukset voivat parantaa pianistin elämänlaatua huomattavasti – ja vastaavasti huonot sormitukset heikentää sitä.

Vapaa säestys

Vapaa säestys tarkoittaa sointumerkeistä soittamista. Tässä tekstissä esittelen erilaisia säestysvaihtoehtoja pianolle.

Kertausmerkit

Kertausmerkit ovat tavallinen näky nuottitekstuurissa. Erilaisia kertausmerkintöjä on hyvä ymmärtää, jotta kappale tulisi soitettua läpi oikeassa järjestyksessä.

Korusävelet ja -kuviot

Korusävel, etuhele, ornamentti, trilli, mordentti, appoggiatura, gruppetto.

Pianon soinnut ja sointutaulukko

Tältä sivulta löytyy pianistin sointutaulukko tärkeimmistä kolmi- ja nelisoinnuista sekä niiden merkintätavoista.

Pianonsoiton artikulaatio

Pianonsoiton artikulaatio tarkoittaa tapaa, jolla koskettimia painetaan. Artikulaatiotapa voi olla esimerkiksi legato, staccato tai portato.

Musiikkisanasto

Accelerando, allegro, andante… Musiikkisanasto, josta löydät kaikki yleisimmät musiikkitermit.

Kaaret pianonsoitossa

Mitä ovat yhdyskaari, sidekaari, legatokaari, artikulaatiokaari ja fraasikaari? Kohta jo tiedät!

Dynamiikkamerkinnät

Forte, piano, mezzopiano… Dynamiikkamerkinnät kertovat, millä voimakkuudella koskettimia tulee milloinkin painella.